Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

vận tại bắc nam

vận chuyển bắc nam

vận chuyển uy tính

vận chuyển chất lượng

vận chuyển nhanh chóng
vận tải liên nam việt
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Theo quy định của pháp luật , ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Luật Trí Tâm cung cấp một số

1. Doanh nghiệp phải có lĩnh vực ngành nghề kinh doanh vận tải

Trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phải có mã ngành nghề kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường  hợp doanh nghiệp chưa có ngành nghề cần bổ sung ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

2.  Có phương án kinh doanh khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

- Thời gian thực hiện hành trình chạy xe ô tô

- Thời gian bảo dưỡng xe ô tô

- Thời gian sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe ô tô theo đúng quy định của luật.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

3) Điểu kiện về người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải.

- Phải có trình độ về chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học của các chuyên ngành khác;

- Phải có kinh nghiệm tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 năm trở lên;

- Phải bảo đảm và phải chứng minh được là có đủ thời gian để trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải.

4) Điều kiện về nơi đỗ xe khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

- Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo đúng nội dung của phương án kinh doanh;

- Diện tích đỗ xe của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc có thể thuê địa điểm đỗ xe;

- Nơi đỗ xe phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

5) Điều kiện về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

- Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với chủ doanh nghiệp;

- Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật

- Đối với lái xe taxi, lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe: Phải được hướng dẫn về nghiệp vụ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

- Doanh nghiệp kinh doanh phải đảm bảo: Bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe sao cho phù hợp với phương án kinh doanh đã đề ra và thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

- Đốii với xe ô tô từ 30 chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.

6) Phải đảm bảo số lượng, chất lượng và thời hạn sử dụng của xe ô tô phù hợp với hình thức kinh doanh

- Phải có đủ số lượng xe ô tô thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc doanh nghiệp có thể thuê xe, tuy nhiên phải thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp xe thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã thì phải có cam kết giữa xã viên và hợp tác xã. Trong đó quy định rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ về việc quản lý, sử dụng, điều hành;

- Số lượng xe ô tô phải phù hợp với phương án kinh doanh đã đề ra;

- Xe phải còn niên hạn sử dụng theo quy định;

- Xe ô tô phải được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

7) Xe ô tô phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật

Điều này giúp cho việc quản lý, giám sát của nhà nước được tốt hơn đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn.

8) Điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi

Cùng với các điều kiện đã liệt kê trên, doanh nghiệp phải đảm bảo thêm:

- Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;

- Phải tiến hành đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm:

+ Chất lượng xe ô tô;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ trên xe ô tô;

+ Phương án tổ chức vận tải bằng ô tô;

+ Các quyền lợi của hành khách sử dụng dịch vụ;

+ Các dịch vụ cho hành khách khi sử dụng dịch vụ;

+ Cam kết về chất lượng của dịch vụ.

9) Điều kiện về kiểm tra thực tế các điều kiện trên khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

Khi tiến hành kiểm tra thực tế các điều kiện trên, cơ quan kiểm tra sẽ ra một biên bản kiểm tra thực tế. Việc có biên bản kiểm tra thực tế này là điều kiện quan trọng cho việc xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

vantailiennamviet.com - All Rights Reserved