Hội An: Thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch

Hội An: Thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch

vận tại bắc nam

vận chuyển bắc nam

vận chuyển uy tính

vận chuyển chất lượng

vận chuyển nhanh chóng
vận tải liên nam việt
Hội An: Thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Đề án “Thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong khu vực nội thành Thành phố Hội An.

Theo đó, phạm vi hoạt động của xe điện trong nội thành thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch tổ chức đón, trả khách tại các điểm quy định trên các tuyến đường được phép hoạt động và đậu đỗ tại các khu vực bãi đỗ xe, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Thời gian hoạt động từ 06 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Thời gian dừng đón, trả khách tối đa là 02 phút. Thời gian thực hiện thí điểm đề án kể từ ngày 01/01/2017.

Kết quả hình ảnh cho Hội An: Thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An (đơn vị khai thác) có trách nhiệm xây dựng phương án kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện, trình Sở Giao thông vận tải xác nhận; kê khai giá cước vận chuyển hành khách, trình Sở Tài chính xác nhận để thực hiện. Tổ chức niêm yết công khai giá vé và thu cước vận chuyển theo đúng quy định. Phương tiện đưa vào hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, được đăng ký, đăng kiểm theo quy định và lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình.

Đồng thời, tổ chức hoạt động vận chuyển khách du lịch theo đúng phạm vi, tuyến đường hoạt động; đón, trả khách đúng vị trí, đảm bảo thời gian quy định, không gây ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Tổ chức bộ phận quản lý, theo dõi, kiểm tra thường xuyên hoạt động vận chuyển khách du lịch, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan đối với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng và trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, báo cáo đánh giá hoạt động thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện, gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải Quảng Nam kiểm tra, xác nhận phương án kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trong khu vực nội thành thành phố Hội An của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An. Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An thực hiện việc công bố hệ thống biển báo trên các tuyến đường và quyết định điều chỉnh hành trình chạy xe, số lượng phương tiện khi có thay đổi. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách.

Kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.  Định kỳ 06 tháng kể từ ngày thực hiện thí điểm, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND thành phố Hội An tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo; định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thí điểm cho UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh thực hiện cấp Giấy đăng ký xe theo hướng dẫn của Bộ Công an. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Hội An trong việc quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch theo quy định.

UBND thành phố Hội An chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan xác định vị trí điểm đón, trả khách; đầu tư và lắp đặt biển báo trên các tuyến đường; tổ chức giao thông; đề xuất cắm biển hạn chế tốc độ trên các tuyến đường lưu thông hỗn hợp giữa xe tải, xe khách và xe điện bốn bánh để đảm bảo an toàn giao thông. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoạt động trong khu vực nội thành thành phố Hội An theo quy định; đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông.
 

vantailiennamviet.com - All Rights Reserved