Kiểm tra công tác quản lý kê khai, niêm yết giá cước vận tải

Kiểm tra công tác quản lý kê khai, niêm yết giá cước vận tải

vận tại bắc nam

vận chuyển bắc nam

vận chuyển uy tính

vận chuyển chất lượng

vận chuyển nhanh chóng
vận tải liên nam việt
Kiểm tra công tác quản lý kê khai, niêm yết giá cước vận tải
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quyết định số 3210/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015 yêu cầu kiểm tra đối với công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thành lập 03 đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra 01 do Lãnh đạo Vụ Vận tải làm Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Bắc; giá dịch vụ vận chuyển hàng không trong cả nước;

Đoàn kiểm tra 02 do Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm Trưởng Đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Trung;

Đoàn kiểm tra 03 do Lãnh đạo Thanh tra Bộ làm Trưởng Đoàn kiểm tra. Thực hiện kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Nam.

Quyết định cũng yêu cầu thời gian đơn vị được kiểm tra do Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định, thông báo tới các đơn vị được kiểm tra, tuy nhiên phải hoàn thành trước ngày 20/10/2015.

Cũng tại Quyết định số 3210/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2015, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô. 

Theo đó, yêu cầu các Sở GTVT bố trí Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý Vận tải, Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra; cùng tham gia kiếm tra tại các doanh nghiệp vận tải, bến xe trên địa bàn. Bên cạnh đó, các Sở GTVT chủ động mời đại diện một số doanh nghiệp vận tải, bến xe, Hiệp hội Vận tải ô tô và các đơn vị có liên quan khác tham dự buổi làm việc với Đoàn kiếm tra tại Sở Giao thông vận tải. Đồng thời, chủ động mời Sở Tài chính, Cục Thuế địa phương cùng làm việc với Đoàn kiểm tra và cùng tham gia kiểm tra tại các doanh nghiệp vận tải, bến xe trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các Sở GTVT thông báo cho doanh nghiệp vận tải, bến xe về lịch kiểm tra của Đoàn kiểm tra (khi có lịch cụ thể); hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải, bến xe chuẩn bị báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra.

Quyết định cũng yêu cầu, đối với doanh nghiệp vận tải, Lãnh đạo doanh nghiệp và phòng nghiệp vụ liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra, xuất trình hồ sơ khi được yêu cầu.

Đối với Bến xe ô tô, Lãnh đạo bến xe và phòng nghiệp vụ liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra, xuất trình hồ sơ khi được yêu cầu.

Quyết định cũng nêu rõ nội dung kiểm tra.

Cụ thể, thực hiện việc kiểm tra tại Sở là các công tác quản lý giá cước trong thời gian qua: Công tác chỉ đạo và thanh tra, kiểm tra, kết quả xử lý vi phạm về giá cước vận tải trong 8 tháng đầu năm 2015; Công tác rà soát kê khai và niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn; Tổng hợp tình hình kê khai, niêm yết giá cước của các doanh nghiệp vận tải khi giá nhiên liệu tăng, giảm (từ tháng 1/2015 đến nay); Yêu cầu Sở thống kê rõ danh sách doanh nghiệp đã kê khai giảm, tỷ lệ giảm giá cước, danh sách những doanh nghiệp chưa giảm giá cước theo từng thời gian báo cáo; Những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý giá cước và kiến nghị, đề xuất.

Sở Giao thông vận tải địa phương được kiểm tra khẩn trương có báo cáo các nội dung nêu trên về Bộ Giao thông vận tải.

Đối với việc kiểm tra tại Doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thực hiện giả cước vận tải trong 8 tháng đầu năm 2015; Kê khai và niêm yết giá cước của doanh nghiệp (kiểm tra kê khai các yếu tố cấu thành giá cước vận tải của doanh nghiệp); Việc thực hiện giá cước khi giá nhiên liệu giảm; Vé và công tác phát hành vé (đối với vận tải hành khách tuyến cố định).

Đối với việc kiểm tra tại Bến xe là công tác phối hợp giữa bến xe và doanh nghiệp vận tải trong quản lý vé; Công tác bán vé, niêm yết giá cước tại bến.

"Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, các bến xe được kiểm tra phải chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên", Quyết định nêu rõ.

Ban hành kèm theo Quyết định là Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá dịch vụ vận chuyển hàng không tại các đơn vị cụ thể: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP; Công ty Bay dịch vụ hàng không - VASCO; Công ty Cổ phần Hàng không JETSTAR PACIFIC; Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Theo đó, nội dung kiếm tra tại Doanh nghiệp vận tải hàng không gồm tình hình thực hiện giá cước vận tải trong 8 tháng đầu năm 2015; Kê khai và niêm yết giá dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2015; Việc thực hiện giá dịch vụ vận chuyển khi giá nhiên liệu giảm; Vé và công tác phát hành vé; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện giá do Nhà nước định giá, khung giá và Giá đơn vị quy định và kê khai, các chính sách đối với hãng hàng không trong 8 tháng đầu năm 2015; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

"Yêu cầu các hãng hàng không, Tổng công ty được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên", Quyết định nêu rõ.

Theo mt.gov.vn

 

vantailiennamviet.com - All Rights Reserved